Idee: UT-museum

Het eerste idee voor een museum op en over de Universiteit Twente (UT) was de uitkomst van een gedachtegang naar aanleiding van een artikel in het UT Nieuws over de Beeldbank (31 augustus 2011) waar de UT (volgens mij) erg trots op is. De Beeldbank is een online galerij met foto’s en films uit de afgelopen 50 jaar geschiedenis.

Het idee kwam terug bij het lezen van een artikel over het Open Huis in het UT Nieuws van 15 september 2011. Daarin stond een foto van twee gepensioneerden van de faculteit EWI met heel veel oude apparatuur; een deel van die apparatuur zou tijdens het Open Huis verkocht worden. De foto en tekst deden me meteen denken dat dat als deel van de geschiedenis van de UT niet zomaar weg mag en ik schreef dat dat thuishoort “in het nog op te richten UT-museum.” Continue reading “Idee: UT-museum”