Universiteit Twente wil meer met academisch erfgoed, maar weet nog niet hoe

In het novembernummer (PDF) van UT Nieuws vertellen verschillende medewerkers van de Universiteit Twente over het academisch erfgoed van de inmiddels 52-jarige universiteit. In het artikel Een atlas uit 1650 en een computer van ƒ100.000,-: De universiteit inventariseert haar academisch erfgoed (p. 26-27) komen de Boot-collectie (15.000 oude boeken, waaronder een Blaeu-atlas uit 1650) en de studieverzameling van oude computers en (meet)apparatuur aan bod. Daarnaast staan op de UT-lijst van het academisch erfgoed ook “de digitale foto- en filmcollectie van de Beeldbank, het fotoarchief en enkele oude apparaten van de faculteit ITC [en] digitale foto’s en films van de faculteit GW”.

De collectie ontsluiten gaat niet zomaar. De Boot-collectie is te waardevol en broos om publiekelijk tentoon te stellen. En het exposeren van apparaten kost geld, wat ten koste zou gaan van onderwijs en onderzoek.

De universiteit overweegt zich aan te sluiten bij de Stichting Academisch Erfgoed waarin meerdere universiteiten kennis uitwisselen. Maar ook dat kost geld.

Brinksma: ‘Die stichting brengt regels en kosten met zich mee. We moeten afwegen of deelname ons genoeg voordelen oplevert. Een besluit hierover hebben we nog niet genomen.’ Overigens heeft de UT sowieso de verantwoordelijkheid om het eigen academisch erfgoed in stand te houden, vindt Brinksma, of het nou op de lijst van de stichting staat of niet. ‘Academisch Erfgoed vertegenwoordigt ideeën en ontwikkelingen die voor de universiteit van belang zijn. Ik vind dat we de natuurlijke hoeder moeten zijn van deze sporen van de geschiedenis op onze eigen vakgebieden. Hiermee kunnen we het verhaal voor latere generaties vertellen.’

Dit verhaal doet me iets meer dan een beetje denken aan het bezoekerscentrum/museum waar ik over blogde en over geïnterviewd werd (ach, ik was niet de eerste met ideeën, toch?). Anders dan in mijn voorstel gaat dit artikel alleen over academisch erfgoed en zonne-auto’s tellen daar blijkbaar niet in mee.

Ben benieuwd: zijn we een stapje dichter bij een museum?

Monument voor Charlie

Verder dan de balie ben ik er nooit gekomen. Daarachter waren altijd (vooral na de laatste verbouwing) heel veel schermen waarop de bewaking de UT in de gaten hield. Naast het gebouw heb ik mensen de weg gewezen als parkeerverwijzer. Meestal heb ik zonder veel aandacht aan het gebouw te besteden doorgefietst.

Foto van portiersloge Charlie
Charlie, gezien vanaf het vroegere viaduct

Maar Charlie is al een tijdje weg – relatief kort na de laatste (best wel flinke) verbouwing werd het gesloopt om ruimte te maken voor meer rijbanen die aansluiten op het Grote Kruispunt op de Hengelosestraat. En om de openheid van de campus te bevorderen.

Behalve de functie van centrale werkplek van de beveiliging van de UT, had Charlie nog enkele functies. Het was een plek om af te spreken om naar de stad, het zwembad of Hengelo te gaan. Het was het moment dat je wist dat je de Universiteit binnenging. Het was een enigszins dynamisch monument, waarmee de universiteit de voetbalclub aanmoedigde en later feliciteerde, waar een auto tegenaan reed, waarop een groot geperforeerd stuk metaal het logo liet schijnen en dat natuurlijk refereerde aan Checkpoint Charlie in Berlijn. Het hoorde echt bij de interessante architectuur van de campus.

Universiteit Twente wenst FC Twente succes!
Universiteit Twente wenst FC Twente succes! (foto gevonden bij Enschede aan zee)

In verschillende contexten werd de plek waar Charlie stond inmiddels “hoofdingang van de UT” genoemd. Onder studenten die niet dit collegejaar zijn begonnen en dus Charlie nog hebben meegemaakt wordt de plek nog wel eens Charlie genoemd. “Zullen we afspreken bij waar Charlie stond?” bekt niet zo lekker en niet iedereen weet waar je het over hebt.

8 opties

Al een tijd geleden kwam in mij het idee op dat de functie van Charlie als ontmoetingsplek en de naam Charlie als aanduiding voor hoofdingang behouden zouden moeten blijven.

In een brainstorm kwamen acht ideeën naar voren. Niet allemaal kunnen ze alle functies vervullen die de oude Charlie had, maar alle ontwerpen kunnen tenminste één van de functies vervullen. Hieronder staan ze in willekeurige volgorde.

Optie 1: Fotopaal

Iedereen die in Berlijn bij Checkpoint Charlie is geweest zal zich de betonnen paal kunnen herinneren met bovenaan twee foto’s – één van een Sovjetsoldaat, één van een Amerikaanse soldaat. In de variant voor op de campus staat aan de ene kant een foto van de directeur van het Kennispark en aan de andere kant Ed Brinksma als Rector Magnificus in het College van Bestuur van de UT.

Portret van Ed Brinksma als Rector Magnificus op een betonnen paal.
“Artist rendering” van een foto van Ed Brinksma op een betonnen paal

In dit monument zit weer een duidelijke verwijzing naar Checkpoint Charlie, het symboliseert de ‘opgeheven’ grens tussen universiteit en kennispark en je kunt erbij afspreken, mits het op een geschikte plek staat.

Optie 2: Standbeeld van een Charlie

Er zijn veel beroemde Charlies met (relatief) menselijke vormen. Charlie Brown (de cartoon), Charlie Chaplin, Charlie Sheen, Charlie Lownoise en nog veel meer die ik zo niet weet. Niet allemaal even geschikt om bij de ingang van een mooie universiteit te zetten, maar wel een echte Charlie om met de locatie te associëren en klein genoeg om realistisch gezien een standbeeldje van te maken, om bij te kunnen afspreken.

Optie 3: Standbeeld van een typische accesoire van de beveiliging

Op mijn kladblaadje staat een schets van een kleine Suzuki Jimny op een sokkel. De lichtblauwe Jimny met oranje zwaailichten heeft jaren op en rond de campus gereden, om de beveiligers snel ter plekke te brengen. De Jimny had het speelse uiterlijk van een lieve waakhond en stond vaak stoer naast zijn hok. Natuurlijk is Jimny niet hetzelfde als Charlie en was Charlie niet de naam van de Jimny (zover ik weet), maar de referentie is (voorlopig) voor velen duidelijk.

Optie 4: Informatiebord met foto

Behoeft weinig uitleg, lijkt me. Een goed geplaatst bord wordt door veel mensen tenminste één keer bekeken en kan daarmee de herinnering aan Charlie warmhouden. Maar om een bord de naam Charlie te geven gaat zelfs mij te ver. Hooguit kan het bord de associatie van de naam Charlie met de locatie in stand houden.

Tekening van informatiebord over Charlie
Informatiebord over Charlie

Optie 5: Poort Charlie

Je zou ook onder de poort Charlie kunnen doorrijden. Zoals de nieuwe verkeerslichten boven de uitgang van de campus hangen, zou aan de andere kant misschien het woord Charlie boven de weg kunnen hangen. Het zou natuurlijk betekenen dat je er steeds onderdoor gaat en dat is wel opdringeriger dan een gebouw waarvan sommigen de naam na jaren nog niet weten. Aan de andere kant: zo associeer je een doorgang met een naam. Nou ja.

Optie 6: Charlie op de weg

Met zoveel asfalt is er vast wel plaats voor een mooie C (in het radioalfabet Charlie) op de in- en uitgaande rijstroken. Ze vallen wel op en leggen de link tussen locatie en naam, maar zijn een stuk minder opdringerig. Een variant op deze optie is de naam op alle wegdelen volledig op het wegdek te schilderen, of verdeeld over de verschillende wegdelen.

Schets van hoofdingang UT met C (Charlie) op het wegdek
De Charlie uit het radioalfabet op het wegdek bij de hoofdingang

Optie 7: Originele letters

Zoals elk gebouw op de campus had het gebouw Charlie de naam op de gevel. Voor de mensen die die naam nooit was opgevallen, moeten de letters verkeerd hebben gehangen, maar ze zijn er zeker geweest. Als ze nog bestaan (zoals de letters “format c:”, het creatief verminkte “informatica”, zich nog in de Zilverling moeten bevinden), kunnen ze een ereplaats krijgen op hun oude plek. Boven op een stevige paal kunnen ze een mooi plaatsnaambord vormen en iedere voorbijganger tonen waar Charlie is.

Optie 8: Charlie op het muurtje

Wederom een soort poort, maar, al zeg ik het zelf, wel een smaakvolle. Niet dat de andere bij voorbaat niet smaakvol zijn, maar toch.
Nu de hoofdingang klaar lijkt te zijn (op het monument na, natuurlijk), is goed te zien wat de komende jaren dagelijks door honderden tot meer dan duizend mensen wordt gepasseerd. Auto’s gaan over het asfalt, fietsers en voetgangers moeten het doen met tegels. De wegdelen zijn van gescheiden door lage muurtjes. Laag, maar hoog genoeg voor “Charlie” in mooie letters op de stenen geschilderd. Langs elk wegdeel een keer, zodat het altijd duidelijk is dat je langs Charlie fietst, loopt of rijdt.

Schets van de tekst Charlie op een muurtje langs een weg van tegels
Charlie als locatie aangegeven op een muurtje langs het voet-/fietspad bij de hoofdingang van de UT

Tot slot

Ben ik gek om zoiets voor te stellen? Hangt waarschijnlijk af van wie je het vraagt. Sommigen snappen helemaal niet dat het gebouw weg moest. Zij willen het gebouw terug. Ik was zelf enigszins verbaasd dat het hele kruispunt op de schop moest en het viaduct moest verdwijnen (ik was niet alleen), al wil ik toegeven dat het resultaat ook wel wat heeft. Ja, we staan wel allemaal stil voor de verkeerslichten waar veel mensen eerder konden doorrijden. Maar laten we nu ‘genieten’ van het nieuwe kruispunt, het verse asfalt, het uitzicht; en laten we hopen dat men niet binnenkort besluit een nieuwe brug (of nog leuker: tunnel) te bouwen.

Er mag wel iets terugkomen op de plek van Charlie. De suggesties hierboven lijken me een mooi startpunt.

UT-evenementen mét tijdzone :)

Nadat ik erachter was gekomen dat mijn problemen met de evenementenkalender van de Universiteit Twente, die ik via Google Calendar op mijn Androidtelefoon wilde hebben, niet werden veroorzaakt door de software van de UT, maar door Google Calendar, heb ik eerst gehoopt dat Google voor een oplossing zou zorgen. Maar dat is niet waarschijnlijk; het probleem bestaat al jaren. Met een hack lijkt het nu wel gelukt. Continue reading “UT-evenementen mét tijdzone :)”

Idee: UT-museum

Het eerste idee voor een museum op en over de Universiteit Twente (UT) was de uitkomst van een gedachtegang naar aanleiding van een artikel in het UT Nieuws over de Beeldbank (31 augustus 2011) waar de UT (volgens mij) erg trots op is. De Beeldbank is een online galerij met foto’s en films uit de afgelopen 50 jaar geschiedenis.

Het idee kwam terug bij het lezen van een artikel over het Open Huis in het UT Nieuws van 15 september 2011. Daarin stond een foto van twee gepensioneerden van de faculteit EWI met heel veel oude apparatuur; een deel van die apparatuur zou tijdens het Open Huis verkocht worden. De foto en tekst deden me meteen denken dat dat als deel van de geschiedenis van de UT niet zomaar weg mag en ik schreef dat dat thuishoort “in het nog op te richten UT-museum.” Continue reading “Idee: UT-museum”

Google Calendar #fail

In de post Evenementenkalender UT gedebugd heb ik weliswaar serieuze fouten ontdekt in de iCalendarfeed van de evenementenkalender van de Universiteit Twente, maar het probleem met tijdzones ligt niet per se aan de iCalendar. Google houdt zich niet helemaal aan de standaard voor iCalendar.

Zoals ik had geschreven, bevat de evenementenkalender van de Universiteit Twente (UT) geen informatie over tijdzones. Uit het bestand blijkt dus niet op welke tijdzone de tijden van evenementen slaan. Maar dat is geen probleem volgens de specificatie van het iCalendarformaat.

Tijden van evementen kunnen volgens de paragraaf Date-Time verschillende vormen aannemen. De UT doet het op manier 1: met ‘drijvende’ tijden die geen tijdzone gebruiken of aan UTC refereren. Waar ook ter wereld zouden deze tijden op hetzelfde moment van de dag in de agenda moeten verschijnen (160000 is vier uur ‘s middags, in Japan, of Nederland, of de VS). Maar Google doet iets anders: Google interpreteert deze tijden als Greenwich Mean Time, de Britse wintertijd. Daardoor begint een evenement dat op 21 oktober 2011 om 17:00 uur lokale tijd in de iCalendar staat in mijn agenda om 19:00 uur (Europese zomertijd). Als bij ons de wintertijd ingaat op 30 oktober zit er nog maar één uur verschil in, maar dat maakt het natuurlijk niet minder lastig.

Ik ben niet de eerste die hier last van heeft. Google zegt er niks over in zijn eigen ondersteuning, maar gebruikers klagen er wel over op het forum:

Een workaround wordt wel geopperd door andere gebruikers (het gebruiken van een script om de UT-feed in te lezen en hem van tijdzone-informatie te voorzien), maar dat heb ik nog niet geprobeerd. Het valt me vooral tegen van Google dat ze zich op dit punt niet aan de (open) standaard houden.

Nu maar hopen dat Google nog eens de klachten leest en oplost.

Evenementenkalender UT gedebugd

De Universiteit Twente biedt een iCalendar-bestand aan met de evenementen uit de evenementenkalender. Dat is handig voor mensen die niet verschillende websites willen afstruinen op zoek naar iets om hun tijd aan te besteden, of hun afspraken willen afstemmen op UT-evenementen. Maar ondanks beloftes om mijn klachten over de kalender door te spelen aan de leverancier, lijkt er weinig te zijn veranderd.

Mijn eerste klacht ging over de rare tijden van evenementen. Sommige evenementen duurden niet langer dan een flits (opening van het academisch jaar van het ITC liep van 14:33 tot 14:33, bijvoorbeeld), andere evenementen die als dagevenementen waren ingepland liepen van 2 uur ‘s nachts tot 2 uur ‘s nachts de dag erop.

Maar is Google Calendar om nog onbekende reden gestopt met het importeren van evenementen uit het iCalendar-bestand. Herhaaldelijk unsubscriben en subscriben werkt niet, maar misschien ligt het niet aan Google.

Kijkend naar de inhoud van het iCalendar-bestand, valt het volgende op:

  • het bevat geen tijdzone-informatie voor de gehele kalender
  • evenementen zijn aangegeven in de lokale tijd (start- en eindtijd bevatten geen indicatie van tijdzone)
  • verschillende evenementen duren ook echt niet: een voorstelling van Andermans Veren Live! op 28 september duurt van 000000 tot 000000 (lees: 28-9-2011 0:00 tot 28-9-2011 0:00)

Deze iCalendar Validator geeft in al eerste instantie aan dat er iets serieus mis is: in één van de evenementbeschrijvingen zitten regelovergangen zonder spatie of tab aan het begin van de nieuwe regel (dit wordt aangemerkt als serieuze fout, die slechts door zeer weinig applicaties wordt genegeerd) en lege regels worden misschien niet door alle applicaties ondersteund (dit is slechts een waarschuwing; binnen evenementen ziet het er wel wat gek uit, maar het zal door veel applicaties wel geaccepteerd worden).

Als ik het bestand handmatig heb aangepast en upload voor controle, springen er andere errors en een nieuwe waarschuwing naar voren. De waarschuwing is voor de regel die aangeeft welke iCalendar-versie het bestand gebruikt die niet de tweede regel van het bestand is. De errors zijn voor het niet-escapen van komma’s en puntkomma’s in de evenementbeschrijvingen, al vermoed ik dat Google daar geen moeite mee heeft.

Nadat ik alle fouten uit het bestand heb gehaald, geeft de Validator “100 out of 100”, dus Google Calendar zou het nu toch moeten kunnen snappen. Importeren dus!

In een nieuwe agenda worden inderdaad vrijwel probeemloos de evenementen geladen – 1 van de 55 wordt genegeerd, misschien omdat het al voorbij was, misschien met een andere (mij onbekende) reden.

Alles wat er nu nog vreemd uitziet, komt mijns inziens voort uit problemen met invoer aan de kant van de redactie of met interpretatie (ofwel door het CMS, ofwel door Google Calendar), namelijk:

  • evenementen zonder tijdsduur duren standaard een uur (Google)
  • evenementen zonder tijd beginnen om twaalf uur ‘s nachts (gebrekkige invoer: een High Tech High Tea of P-uitreiking hebben zeker wel een bekende start- en eindtijd, maar die is ook op de website niet aangegeven)
  • meerdaagse dagevenementen worden niet aangegeven met datumwaarden (een datum, zonder tijdaanduiding zoals 20110928), maar met datum-tijdwaarden (combinatie van datum en tijd, zoals 20110928T000000). Daardoor komen meerdaagse evenementen altijd een dag te kort, zoals bijvoorbeeld het Techniek-meidenkamp dat volgens de website tot en met 30 september duurt, maar volgens ‘mijn’ nieuwe agenda tot 30 september (klokslag middernacht) duurt.
  • geen enkel evenement heeft informatie over de locatie ervan.

Het is dus te makkelijk om klachten alleen door te geven aan de leverancier, want de softwareleverancier zit waarschijnlijk niet evenementen in te tikken.

Via Twitter heb ik de webredactie al eens gewezen op een mooi voorbeeld van een iCalendar: die van de Vrijhof. De Validator geeft dat bestand een score van 48 van de 100 punten, want komma’s en puntkomma’s zijn niet voorafgegaan door een backslash, de versieregel staat niet op regel 2 en de regeleindes zijn niet in Windowsformaat gecodeerd. Maar er zit wel volledige tijdzone-informatie in, tijden kloppen, locaties kloppen en de beschrijving van het evenement is geen slappe samenvatting, maar het hele verhaal – al hoeft dat van mij weer niet zó uitgebreid.

Kortom: dit ligt niet alleen bij de leverancier van het CMS, maar ook bij de redactie die informatie preciezer moet invoeren en als het even kan ook meer informatie invoert. Ik kijk alvast in mijn agenda.

Update 28-9 16:11u De webredactie en de leverancier zitten niet stil, laten ze via Twitter weten: https://twitter.com/#!/UTwente/status/119047175052341249 De e-mail bevestigt dat ook, dus dat komt wel goed.