H.H. Timmer, Zuid-Afrika en Paul Kruger (deel 1)

Mijn oma vroeg wel eens of ik in mijn zoektochten naar de geschiedenis van de familie (in het bijzonder onze gezamenlijke voorouders Timmer uit Haarlem en omgeving) ook iets was tegengekomen over banden tussen haar opa H.H. (Hendrikus Hermanus) Timmer en Paul Kruger. Op Eerste Kerstdag 2012 heb ik een vage herinnering van haar opgetekend: Paul Kruger is misschien bij H.H. Timmer verbleven nadat hij uit Zuid-Afrika gevlucht was. Continue reading “H.H. Timmer, Zuid-Afrika en Paul Kruger (deel 1)”

Mijn betovergrootvader H.H. Timmer de eerste fietser in Nederland?

Ik kan het hem zelf niet vragen, maar volgens zijn eigen overlevering was mijn betovergrootvader Hendrikus Hermanus, beter bekend als H.H. Timmer, de eerste fietser van Nederland. In Frankrijk en Engeland reed men al op velocipèdes, maar hij zou de eerste fietsen samen met J.T. Scholte naar Nederland hebben gehaald. Dat is ongeveer wat ik hoorde van mijn vader, die het ongeveer wist, en wat ik had onthouden van een eerdere speurtocht op internet.

In de krant De Amsterdammer van zondag 26 en maandag 27 april 1896 staat een stukje getiteld “De eerste Nederlandsche wielrijder” dat een samenvatting van een door H.H. Timmer naar de Telegraaf ingestuurd stuk bevat. Volgens De Amsterdammer schrijft H.H. Timmer dat Scholte op verzoek van hem en meneer Stalie de fietsen ging fabriceren. Een stuk in de Kampioen van 1 mei 1896 heeft deze strekking vrij letterlijk overgenomen. Andere bronnen, zoals enkele boeken over de geschiedenis van de fiets in Nederland, gaan niet zo ver om te zeggen dat H.H. Timmer de eerste fietser in Nederland was, of dat hij de fiets in Nederland heeft geïntroduceerd, maar bevestigen wel dat hij in 1869 in Amsterdam de eerste Nederlandse fietsschool had, gebouwd als een soort manege, en dat hij fietsen verkocht en verhuurde. Het is ook goed mogelijk dat hij meneer Burgers, een smid uit Deventer, heeft aangespoord zich toe te leggen op het maken van fietsen. Burgers begon toen de eerste Nederlandse fietsfabriek.

Bronnen: o.a.

Voorouders Timmer toch niet uit Duitsland

Hendrikus Hermanus Timmer werd geboren in 1839 in Bloemendaal, als eerste zoon van Caspar Gerhard Timmer en Maria Tibbe. Maria werd in 1812 in Heemstede geboren, maar Caspar Gerhard in Emden (in het koninkrijk Hannover, ook rond 1812). In de trouwakte van Timmer en Tibbe staan als namen van de ouders van de bruidegom Heinrich Timmer en Maria van Weel, die ten tijde van de bruiloft in Haarlem wonen.

Nu de akten van Haarlem op FamilySearch.org beschikbaar zijn en genver.nl een index heeft, is het waarschijnlijk dat Heinrich eigenlijk Hendrik heette: Hendrik Timmer, die weduwnaar was van Maria Anna van Weel, stierf op 81-jarige leeftijd in 1864 in Haarlem. Hij was dus in ongeveer 1782 geboren, volgens de overlijdensakte was dat in Heemstede.

Nog meer zekerheid over Heinrich die Hendrik is, komt uit de naam van zijn vader: Casper. Caspar Gerhard, die vaker Casper Gerhard wordt genoemd, is waarschijnlijk naar zijn opa genoemd.

Mijn voorouder Caspar Gerhard Timmer was dus wel geboren in Emden, net als ten minste één broer Gerhard Heinrich, maar zijn ouders komen gewoon uit Heemstede en Haarlem.

Gerhard Heinrich trouwde met Grietje Hermenita(?) van Lunenburg(?).

De ouders van Hendrik, Casper Timmer en Margaretha Raatze (ik weet niet zeker of ik die naam goed heb ontcijferd) kregen nog een zoon Bartholomeus, die trouwde (1815) met Maria Stappers en ten minste twee kinderen kregen: Maria (1816) en Casper (1821).

Nog één generatie terug in de tijd: de vader van Casper Timmer (vader van Hendrik, opa van Casper Gerhard) heette Hendrik, Caspers moeder Catharana (decodeerfout?) Koster.

Het gezin Timmer-De Bruijn in Amsterdam

In 1868 trouwde Hendrikus Hermanus Timmer met Wilhelmina Geertruida de Bruijn in Amsterdam.

In 1869 werd Carolina Wilhelmina Henriëtte Timmer geboren in het huis dat nu als adres Oudeschans 8 heeft.

Google Streetview van Oudeschans 8

In 1870 werd Gesina Elisabeth Eugenie Timmer geboren op een ander adres, namelijk Nieuwe Leliestraat, buurt MM, nummer 122. Dat huis staat er niet meer of is verbouwd, want oorspronkelijk was er een gangetje naar nummer 121 dat er achter stond. Nu is het nummer 179.

Google Streetview van Nieuwe Leliestraat 17

Henri Herman Timmer is geboren (1873) in het huis dat tegenwoordig Korte Niezel 4 als adres heeft.

Google Streetview van Korte Niezel 4

Nog een jaar later, in 1874, werd Charles August Timmer geboren in Oudezijds Voorburgwal, buurt K, nummer 604; twee huizen verderop. Dat is het pand waar nu Febo zit…

Hun vader Hendrikus Hermanus was in Bloemendaal geboren, in het huis dat staat “te Bloemendaal C 5” – ik heb daar nog geen modern adres van. Ik heb geen reden voor het vele verhuizen. Hendrikus Hermanus was voornamelijk verkoper (reiziger, commissionair) en misschien liepen de zaken niet altijd even goed. Of ging het zo goed, dat ze elke keer dat moeder Wilhelmina Geertruijda de Bruijn zwanger was, konden verhuizen naar een (iets) groter huis.