Claim uw prijs!

Beste vriend

Dit is een persoonlijke e-mail gericht aan jou. Ik ben Ben, mijn vriend Ivar en ik heb een prijs van grote waarde, en hebben vrijwillig besloten om te doneren een groot deel van grote waarde aan jou als een deel van onze eigen goede doel project om het lot van 60 onbekende geluk te verbeteren plus 25 goede vrienden. Als je ontving deze e-mail dan bent u een van de gelukkige ontvangers!

Dit is geen spam! Om te bewijzen dit is geen spam u moet €10 (= 10 EUR) betalen en vier keer komen in het Zuiderpark in Den Haag op dinsdag avond in Mei. Maar dat is niet alles, als u nu je vrienden, collega’s of familie vertelt dit bericht en zij ook 10 EUR betalen en in het Zuiderpark komen, zij zullen ook krijgen een deel van de prijs van grote waarde.
Om mee te nemen genoeg waarde naar het Zuiderpark u moet je en je vrienden inschrijven op http://cityleague.nl/nl/node/35.

Proost!

Ben en Ivar

Claim your prize!

Dear friend

This is a personal email directed to you. I’m Ben, my friend Ivar and I got a prize of great value, and have voluntarily decided to donate a large portion of great value to you as a part of our own charity project to improve the happiness of 60 unknown people plus 25 good friends. If you have received this email then you are one of the lucky recipients!

This is not spam! To prove this is not spam, you need to pay € 10 (= € 10) and come to the Zuiderpark in The Hague four times on Tuesday evenings in May. But that’s not all, if you forward this message to your friends, colleagues or family and they pay 10 EUR and come into the Zuiderpark, they will also receive a portion of the price of great value.
In order to bring enough value to the Zuiderpark you should sign up yourself and your friends at http://cityleague.nl/en/node/35.

Cheers!

Ben and Ivar