Categories
Familie

Mijn betovergrootvader H.H. Timmer de eerste fietser in Nederland?

Ik kan het hem zelf niet vragen, maar volgens zijn eigen overlevering was mijn betovergrootvader Hendrikus Hermanus, beter bekend als H.H. Timmer, de eerste fietser van Nederland. In Frankrijk en Engeland reed men al op velocipèdes, maar hij zou de eerste fietsen samen met J.T. Scholte naar Nederland hebben gehaald. Dat is ongeveer wat ik hoorde van mijn vader, die het ongeveer wist, en wat ik had onthouden van een eerdere speurtocht op internet.

In de krant De Amsterdammer van zondag 26 en maandag 27 april 1896 staat een stukje getiteld “De eerste Nederlandsche wielrijder” dat een samenvatting van een door H.H. Timmer naar de Telegraaf ingestuurd stuk bevat. Volgens De Amsterdammer schrijft H.H. Timmer dat Scholte op verzoek van hem en meneer Stalie de fietsen ging fabriceren. Een stuk in de Kampioen van 1 mei 1896 heeft deze strekking vrij letterlijk overgenomen. Andere bronnen, zoals enkele boeken over de geschiedenis van de fiets in Nederland, gaan niet zo ver om te zeggen dat H.H. Timmer de eerste fietser in Nederland was, of dat hij de fiets in Nederland heeft geïntroduceerd, maar bevestigen wel dat hij in 1869 in Amsterdam de eerste Nederlandse fietsschool had, gebouwd als een soort manege, en dat hij fietsen verkocht en verhuurde. Het is ook goed mogelijk dat hij meneer Burgers, een smid uit Deventer, heeft aangespoord zich toe te leggen op het maken van fietsen. Burgers begon toen de eerste Nederlandse fietsfabriek.

Bronnen: o.a.